Sự kiện xã hội

Các sinh hoạt xã hội trong năm - vui lòng xem lịch . Các sinh hoạt thay đổi tuỳ theo luật cách ly trong giai đoạn dịch Covid Xem Lịch.

Sinh Hoạt Cộng Đồng và các Lễ Hội

VFSN tổ chức các lễ kỷ niệm văn hóa quan trọng của Việt Nam và hỗ trợ các thành viên tham gia vào các sự kiện tham gia cộng đồng rộng lớn hơn. Các lễ kỷ niệm quan trọng bao gồm Tết Nguyên đán Việt Nam, Tết trung thu, Lễ kỷ niệm Ngày của Người chăm sóc, Lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ và Cha.

Thời gian:  Thông báo sau

Gữi Trẻ : Xin lưu ý cần có sự giám sát của cha mẹ đối với con trong lúc tham gia  Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh