Cảnh báo: Tạo đối tượng mặc định từ giá trị trống trong /home/vfs6735/public_html/wp-content/themes/helpme2020/includes/framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php trên đường 29
Hỗ trợ kỹ thuật - VFSN

Hỗ trợ kỹ thuật

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy một số liên kết kỹ thuật và tài nguyên để giúp bạn.

Zoom

Zoom là một công cụ hội nghị video trực tuyến cho phép bạn nói chuyện với một hoặc nhiều người và xem khuôn mặt của họ qua video. Nó hoạt động trên máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc máy tính để bàn. Nhấp để xem hướng dẫn trong Tiếng Anh or Tiếng Việt .

Tạo tài khoản Gmail (email)

Một số nhà cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu một địa chỉ email để liên lạc với bạn. Tài khoản Gmail rất dễ thiết lập và miễn phí. Nhấn vào đây để đọc hướng dẫn trong Tiếng Anh .

Tìm kiếm trên Internet

Internet có rất nhiều thông tin và dễ dàng tìm kiếm nó để tìm các tổ chức, dịch vụ và chi tiết liên lạc. Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ tìm kiếm Google Tiếng Anh. Tiếng Anh .

English English Vietnamese Vietnamese