Tình Nguyện

Tình nguyện với chúng tôi

VFSN Inc. cung cấp một cửa ngõ cho các cơ hội tình nguyện cộng đồng đa dạng về văn hóa. Chúng tôi cần tình nguyện viên để hỗ trợ các buổi sinh hoạt Cộng đồng và Trại Gia đình Hàng năm của chúng tôi.

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi từ các cá nhân quan tâm đến hoạt động tình nguyện - tất cả các tình nguyện viên đều nhận được định hướng và được yêu cầu hoàn thành kiểm tra cảnh sát và kiểm tra làm việc với trẻ em trước khi tham gia các chương trình của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện trong tổ chức của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách tình nguyện và Quy tắc ứng xử của chúng tôi sẵn đây và liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ