Làm thế nào để tham gia

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các gia đình Việt Nam có nhu cầu đặc biệt

Có ba cách chính bạn có thể tham gia:

  1. Trở thành một hội viên
  2. Tình Nguyện với chúng tôi
  3. Tặng quà

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc đặt câu hỏi, Click vào đây để gửi chúng tôi một lời nhắn (((()))).