Cảnh báo: Tạo đối tượng mặc định từ giá trị trống trong /home/vfs6735/public_html/wp-content/themes/helpme2020/includes/framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php trên đường 29
Trở thành thành viên - VFSN

Trở thành thành viên

Làm cách nào để tham gia VFSN?

Hội Viên dành cho các gia đình gốc Việt cư trú tại Victoria có con (ở mọi lứa tuổi) bị khuyết tật.

Bạn có thể hoàn thành mẫu thành viên của chúng tôi ở đây hoặc sử dụng thay thế biểu mẫu được thiết lập tại liên kết này.

Vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn bằng cách sử dụng mẫu liên lạc nếu bạn có thắc mắc về việc trở thành thành viên của VFSN.

Please note: There is no membership fee this year due to the COVID -19 crisis.

English English Vietnamese Vietnamese