Các hoạt động và sự kiện sắp tới

 

Các hoạt động của chúng tôi bao gồm:

Nhóm hỗ trợ phụ huynh hàng tuần

We offer a weekly Parent Peer Support Group that aims to enhance the emotional and social wellbeing of Vietnamese parents of children with a disability, reduce isolation and strengthen parenting capacity. Families receive guidance, advice and education about caring for a child with a disability and information on how to access the disability service system.  The Group also provides regular carer well-being sessions and facilitated opportunities for parents to experience and learn how to manage stress, eat well, exercise and relax.

Thời Gian:  Thursdays during school term, 10.30am to 12.30pm. Mackillop Centre 118 Commercial Rd Footscray.

Gữi Trẻ : Có dịch vụ gữi trẻ xin hẹn trước qua phone XNUMX

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh


Nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên trẻ

We offer peer support opportunities for Vietnamese children and youth with disabilities in collaboration with Extended Families Australia.  Opportunities include meet up groups for youth with Autism and media based peer support programs.

Thời Gian:  Various

Gữi Trẻ : Tất cả các nhóm được dẫn dắt bởi các hướng dẫn viên có kinh nghiệm

Phí Tổn: Được trả bởi các kế hoạch NDIS cá nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh


Trại gia đình hàng năm

We hold an annual three-day weekend camp for families. The Camp provides parents and children with an opportunity to meet socially in a supported environment for fun, relaxation, social and emotional peer support.

Thời Gian:  January each year (postponed for 14/15/16 January 2022 due to COVID-19 Coronavirus)

Gữi Trẻ : Xin lưu ý cần có sự giám sát của cha mẹ đối với con cái của họ

Phí Tổn: Được trả bởi các kế hoạch NDIS cá nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh


Sinh Hoạt Cộng Đồng và các Lễ Hội

VFSN tổ chức các lễ kỷ niệm văn hóa quan trọng của Việt Nam và hỗ trợ các thành viên tham gia vào các sự kiện tham gia cộng đồng rộng lớn hơn. Các lễ kỷ niệm quan trọng bao gồm Tết Nguyên đán Việt Nam, Tết trung thu, Lễ kỷ niệm Ngày của Người chăm sóc, Lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ và Cha.

Thời gian:  Thông báo sau

Gữi Trẻ : Xin lưu ý cần có sự giám sát của cha mẹ đối với con trong lúc tham gia  Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh


Thông tin và giới thiệu

VFSN cung cấp trao đổi thông tin và hướng đẫn cho các gia đình Việt Nam có con bị khuyết tật sống ở Melbourne và trên toàn nước Úc.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh

English English Vietnamese Vietnamese