Chúng tôi là ai?

Một Ban Chấp Hành, mà thành viên đều là phụ huynh có con em khuyết tật, lãnh đạo Hội Khuyết Tật Việt Úc.

Chúng tôi hoạt động theo Quy tắc mẫu cho Hiệp hội Liên kết (Quy định Cải cách Hiệp hội Liên kết 2012) bang Victoria.

Vietnamese families living with disability face many evolving challenges and as an Association, we strive to keep in touch with the needs of the community we serve. Through the provision of resources, information, emotional support and social connection, we help children and families build their independence and capacity to participate and contribute to community life.

Gia đình bày tỏ rằng:

  • Hỗ trợ gia đình từ thân nhân họ hàng đã trở nên ít có trong những năm qua
  • Kết nối với hàng xóm khó thiết lập hơn
  • Sự kỳ thị của khuyết tật làm trầm trọng thêm sự cô lập xã hội
  • Tăng nhiều mức độ ly dị và bạo lực
  • Tỷ lệ các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần đang gia tăng
  • Ngôn ngữ thường là rào cản và thiếu các tài nguyên và dịch vụ nhạy cảm về văn hóa

Vì tất cả những lý do này, Hội Khuyết Tật Việt Úc đã tiếp tục phát triển và tạo điều kiện cho các cơ hội mang mọi người lại với nhau như một cộng đồng.