Về chúng tôi

Hội Khuyết Tật Việt Úc (VFSN Inc.) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2003 nhằm đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ và giúp vượt qua sự cô lập và kỳ thị mà các gia đình có con em khuyết tật đang cảm thấy.

Hội hoạt động vùng miền Tây Melbourne, nhằm mục đích nâng cao phúc lợi xã hội và tinh thần của các gia đình Việt Nam có con em bị khuyết tật.

Hội tìm cách tăng cường hỗ trợ xã hội và nâng đỡ tinh thần của phụ huynh, tạo cơ hội tham gia sinh hoạt cộng đồng cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật và xây dựng một cộng đồng tích cực, mạnh mẽ , hỗ trợ . Hội cũng tạo cơ hội cho trẻ em tìm hiểu và đào sâu về văn hóa Việt Nam.

Chúng tôi đồng hành, đồng cảm với phụ huynh và con cái của họ, cung cấp thông tin để họ có thể cảm thấy được hỗ trợ và có thêm năng lực

Chúng tôi giúp các thành viên của chúng tôi nhận thức và hiểu được mạng lưới các dịch vụ và hỗ trợ khuyết tật ở Úc để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt cho trẻ em khuyết tật và cho cuộc sống của chính họ. Chúng tôi tổ chức các cuộc họp hỗ trợ phụ huynh thường xuyên trong suốt thời gian đi học để giúp các gia đình duy trì kết nối và cung cấp cho phụ huynh các chiến lược về cách xây dựng các kỹ năng xã hội của con cái họ, giảm các hành vi quan tâm và phát triển tình bạn mới.