Hội Khuyết

Tật Việt Úc

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng có thể giúp một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng trở thành một phần của một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Tật Việt Úc

Hội Khuyết

Tật Việt Úc

Hội Khuyết

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng trở thành một phần của một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Hội Khuyết

Tật Việt Úc

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng trở thành một phần của một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Sống với người có nhu cầu đặc biệt là sống với tình yêu vô điều kiện.

Hội Khuyết Tật Việt Úc (VFSN) luôn cố gắng nắm vững nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ.

Trang mạng này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nhấp vào chữ VIET trên nút này để xem các trang tiếng Việt.

Đóng góp

SỰ KIỆN SẮP TỚI