Hội Khuyết

Tật Việt Úc

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng có thể giúp một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Nhấp vào chữ Việt trên nút này để xem các trang tiếng Việt

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng trở thành một phần của một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Tật Việt Úc

Hội Khuyết

Tật Việt Úc

Hội Khuyết

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng trở thành một phần của một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Hội Khuyết

Tật Việt Úc

Yêu thương, chăm sóc và giúp tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.

Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng trở thành một phần của một sự thay đổi lớn.

THAM GIA DOANH NGHIỆP

ĐỌC THÊM

Sống với người có nhu cầu đặc biệt là sống với tình yêu vô điều kiện.

Vietnamese Families with Special Needs (VFSN) strive to keep
in touch with the needs of the community we serve.

This website is available in both English and Vietnamese. Click this ENG/VIET button at the top to view the Vietnamese website pages.

Trang mạng này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nhấp vào chữ ENG/VIET trên nút này để xem các trang tiếng Việt.

Đóng góp

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Trại gia đình hàng năm
14
Tháng một
2022
YMCA camp Manyung
3: 00 pm - 9: 30 am
English English Vietnamese Vietnamese